Gabinet Psychologiczno-Logopedyczny

Wioletta Warda

Witam na stronie internetowej mojego Gabinetu Psychologiczno - Logopedycznego

Zapraszam do zapoznania się z zakresem oferowanych przeze mnie usług.
Oferta skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Oferuję pomoc psychologiczną w takich aspektach jak:

 • trudności wychowawcze dzieci i młodzieży,
 • kontrola i radzenie sobie z emocjami (lęk, złość, smutek),
 • odczuwanie nadmiernego stresu i przeciążenia,
 • konflikt z partnerem/współmałżonkiem,
 • trudne sytuacje życiowe (rozwód, choroba, żałoba),
 • trudności w budowaniu trwałych i satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi,
 • brak wiary w siebie, obniżone poczucie własnej wartości,
 • objawy psychosomatyczne, ogólny brak radości i satysfakcji z własnego życia,
 • wsparcie psychologiczne dla osób po przeżytych traumach,
 • poczucie samotności i bezradności.

W ramach pomocy logopedycznej oferuję:

 

 Wczesną interwencję logopedyczną;

 Szczegółową diagnozę i profesjonalną terapię logopedyczną w zakresie:

 • wad wymowy - dyslalii (m. in. rotacyzmu, sygmatyzmu, gammacyzmu, kappacyzmu, lambdacyzmu, wymowy bezdźwięcznej),
 • opóźnionego rozwoju mowy,
 • niedokształcenia mowy o typie afazji,
 • zaburzeń mowy występujących u osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • zespołu Downa,
 • autyzmu i zespołu Aspergera,
 • zaburzeń płynności mowy (jąkania, giełkotu),
 • dyzartrii - zaburzeń mowy wynikających z uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających narządy mowy,
 • zaburzeń komunikacyjnych powstałych w wyniku urazów, udarów mózgu oraz procesów neurodegeneratywnych,
 • afazji,
 • pragnozji.

✓ Zajęcia dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu;

 Wczesną naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną.

Oferuję szybką i skuteczną pomoc w terapii rotacyzmu (brak lub nieprawidłowa realizacja głoski r).

 

W trosce o Pacjentów oraz ich zadowolenie z oferowanych usług, dysponuję nowoczesnym sprzętem, który w sposób znaczący podnosi skuteczność prowadzonej terapii.

terapia rotacyzmu
neurologopeda lublin

 

CERTYFIKAT PARTNERSTWA

Z przyjemnością informuję, że w dniu 20.03.2018r. uzyskałam certyfikat partnerstwa od firmy DEMOSTENES.  Certyfikat jest wyrazem uznania dla jakości usług świadczonych w moim gabinecie oraz sukcesów terapeutycznych uzyskiwanych w oparciu o metody opracowane przez śp. Antoniego Bochniarza. Antoni Bochniarz był psychoterapeutą, specjalistą zaburzeń mowy, autorem wielu pomocy logopedycznych opatentowanych jako wynalazki racjonalizatorskie. Był także autorem wielu książek i artykułów. Pragnę w dalszym ciągu stosować standardy i metody terapeutyczne Antoniego Bochniarza, aby Jego wielki dorobek był kontynuowany.

Wioletta Warda

Wioletta Warda

Z wykształcenia i zamiłowania jestem psychologiem, logopedą, neurologopedą. Studia ukończyłam na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiadam certyfikat trenera Treningu Zastępowania Agresji. 

Łączenie dwóch profesji - psychologa oraz logopedy sprawdza się w pracy zarówno z dziećmi, jak również z dorosłymi.

Metody i techniki pracy dobieram zawsze indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami Pacjenta.

Posiadam doświadczenie w pracy zarówno z osobami dorosłymi, jak i z dziećmi. Mam solidne podstawy merytoryczne oraz dysponuję profesjonalnym zapleczem dydaktycznym.

Moja praca jest moją pasją.

Gabinet Psychologiczno - Logopedyczny
Wioletta Warda

ul. Filaretów 6
20-400 Lublin

Gabinet w Warszawie:
al. Solidarności 119/125 lok. 5
00-001 Warszawa